Kauhajokinyt

Kauhajoki on Suurpohjan talousalueen keskus, jossa asuu hiukan vajaa 14 000 asukasta. Tämä Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva kaupunki oli kunta aina vuoden 2001 heinäkuuhun asti, mutta tuolloin siitä tehtiin kaupunki. Kauhajoelta löytyy monenlaista tekemistä niin nuoremmille kuin vanhemmillekin asukkaille, lisäksi sieltä pääsee melko nopeasti niin Seinäjoelle kuin Vaasaankin, jotka ovat alueen hiukan suurempia kaupunkeja.

Kauhajoella on mahdollista opiskella peruskoulun jälkeen niin lukiossa kuin ammattioppilaitoksessakin. Tarjolla on myös muun muassa muunlaisia opiskeluvaihtoehtoja, joten peruskoulun jälkeen alueelta ei tarvitse vielä muuttaa muualle. Yliopistoa kaupungista ei löydy, mutta noin sadan kilometrin päästä, Vaasasta, sellainen löytyy. Korkeakoulutusta löytyy myös hiukan lähempää, Seinäjoelta, jossa sijaitsee SeAmk eli Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kyseisellä oppilaitoksella oli toimintaa Kauhajoella vuoteen 2013 asti, mutta sittemmin kaikki sen toiminnot siirrettiin Kauhajoelta Seinäjoelle. Nykyisin Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaa on Seinäjoen lisäksi vain Ilmajoella.

Nykyisin elinikäinen oppiminen on vahvasti pinnalla ja monen ikäiset ihmiset haluavat kehittää taitojaan niin nykyisissä kuin mahdollisesti tulevissakin työtehtävissään. Opiskelijoita voivat olla alan vaihtajat, työttömäksi jääneet sekä työn ohessa opiskelijat. Opiskelijoiden kirjo on laaja, joten onneksi sitä on myös tarjottavien opintojen kirjo koko Suomessa.

Kauhajoella voi opiskella itselleen ammatin Suurpohjan Ammatti-instituutissa tai kehittää taitojaan Kauhajoen kansanopistossa. Sieltä ei toki ole liian pitkä matka suorittamaan tutkintoa Seinäjoen ammattikorkeakouluunkaan, sillä kyseinen oppilaitos tarjoaa myös monimuoto-opiskelua, jolloin opintoja ei ole joka päivä, vaan ne järjestetään niin, että myös kauempana asuvat pääsevät helpommin osallistumaan.

Ammatillinen koulutus Kauhajoella

Kauhajoella voi opiskella ammattiin kahden oppilaitoksen koulutusohjelmissa. Lähihoitajaopintoja tarjoaa muun muassa Seinäjoella ja Ilmajoellakin toimiva Sedu ja useampia muita ammattiopintoja puolestaan Suurpohjan Ammatti-instituutti, jonka valikoimista löytyy myös oppisopimuskoulutusta sekä aikuisopintoja.

Kauhajoella voikin opiskella useampaan ammattiin niin heti peruskoulun jälkeen, lukion jälkeen kuin missä muussa vaiheessa elämään tahansa. Myös kaksoistutkinnon opiskelu onnistuu Kauhajoella Suupohjan Ammatti-instituutissa.

Lähihoitajaksi Sedussa opiskelemalla

Seinäjoellakin toimiva Sedu tarjoaa, kuten mainittua, lähihoitajaopintoja Kauhajoella. Koko oppilaitoksessa on noin 4000 opiskelijaa, jotka ovat levittäytyneet useampaan kaupunkiin. Myös henkilökuntaa oppilaitoksesta löytyy runsaasti, sillä opiskelijoiden kouluttamisesta ja musta toiminnasta vastaa noin 500 henkilökunnan jäsentä. Kaikkiaan Sedun toimipisteitä löytyy 14 ja näissä opiskellaan lähes neljäänkymmeneen ammattiin.

Lähihoitajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa ja ala onkin suosittu hakukohde vuosi toisensa jälkeen. Lähihoitajan opintojen jälkeen opiskelija voi toki myös jatkaa opintojaan esimerkiksi ammattikorkeakoulussa. Jos sattuu jo valmiiksi asumaan Kauhajoella, on lähihoitajan opinnot helppo aloittaa Sedussa. Jos taas tulee kauempaa, on hyvä tietää, että Kauhajoen vuokra-asuntojen tilanne on melko mukava, sillä vuokra-asuntoja on tarjolla melko runsaasti moniin tarpeisiin. Myös joitakin opiskelija-asuntoja löytyy aivan kaupungin keskustasta, vaikka Sedulla ei varsinaista opiskelija-asuntolaa olekaan.

Suurpohjan Ammatti-instituutti

Suurpohjan Ammatti-instituutti kouluttaa ammattiin monipuolisesti, sillä sen valikoimista löytyy lukuisia opiskelulinjoja. Kaikkiaan sillä on kolme toimipistettä, joista kaikki sijaitsevat Kauhajoella. Opiskelijoita instituutissa on noin 550, jonka lisäksi opiskelijoita on myös aikuispuolella, jossa jo työelämässä olevat ammattilaiset voivat parantaa ammattitaitoaan tai suorittaa näyttötutkintoja.

Tarjolla on myös oppisopimuskoulutusta, johon voi hakea jatkuvan haun ansiosta koska tahansa, kunhan oppisopimuskoulutukseen tarvittava työpaikka löytyy.

Suurpohjan Ammatti-instituutissa voi opiskella seuraavissa tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa:

Yllä listattujen tutkintojen lisäksi Suurpohjan Ammatti-instituutissa voi opiskella myös kaksoistutkinnon, jossa opiskelija suorittaa niin ylioppilastutkinnon kuin valitsemansa ammattitutkinnonkin. Kauhajoella onkin siis tarjolla lukuisia koulutusvaihtoehtoja jo heti peruskoulun jälkeen.

Aikuisopiskelu

Suurpohjan Ammatti-instituutin valikoimista löytyy lukuisia vaihtoehtoja aikuisopiskelijalle. Tarjolla on niin lyhyitä kursseja, joissakin ammatissa vaadittavien korttien (kuten tulityö ja ensiapu) suorittamista tai näyttötutkinnolla suoritettavaa koulutusta. Koska maailma muuttuu nopeassa tahdissa ja uusia innovaatioita ja tekniikoita tulee käyttöön jatkuvasti, on ammattilaisenkin tärkeä pitää huolta osaamisestaan.

Joskus entinen työ taas ei tunnu enää omalta, ja jos mahdollisuus opiskeluun vaikkapa työn ohessakin aukenee, kannattaa siihen tarttua. Kaikkiin näihin ja moniin muihin tilanteisiin löytyykin ratkaisu myös Kauhajoen koulutustarjonnasta.

Millaisia kursseja ja koulutusohjelmia Suurpohjan Ammatti-instituutti sitten aikuisopiskelijoille Kauhajoella sitten tarjoaa? Tarjolla on muun muassa yrittäjän, viljelijän ja pelialan datanomin ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Tämän lisäksi aikuisopiskelija voi suorittaa esimerkiksi puutarhurin näyttötutkinnon. Kokonaisten tutkintojen lisäksi tarjolla on myös työpajoja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja esimiestyössä, sekä muita kurssityyppisiä opintoja.

Muita opiskeluvaihtoehtoja

Ammattitutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Kauhajoella voi opiskella myös Kauhajoen evankelisessa opistossa, josta löytyy vaihtoehtoja niin pitkien kuin lyhyidenkin kurssien muodossa. Sen valikoimista löytyy paljon kulttuurin ja taiteen alan opintoja, mutta myös esimerkiksi urheiluhierojan koulutusta. Näitä koulutuksia suoritetaan sisäoppilaitostyyliin, eli opiskelijat niin opiskelevat kuin asuvatkin viikot opiston alueella.

Kauhajoen alueelta ei löydy varsinaista korkeakoulua, mutta korkeakouluopintoja voi nykyisin suorittaa osin myös etänä, jolloin esimerkiksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu sekä vaikkapa Vaasan yliopisto nousevat niin ikään opiskeluvaihtoehdoiksi, vaikka Kauhajoelta ei haluaisi pois muuttaakaan. Toki myös avoin yliopisto sekä avoin ammattikorkeakoulu tuovat omat vaihtoehtonsa myös Kauhajoen koulutusvalikoimaan.

Privacy Policy